Α.Σ. Αντισφαίριση και Ζωή - Tennislife Club
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Αγωνιστικά γκρούπ Αθλητές με αρκετά χρόνια προπονήσεων Αθλητές που έχουν ολοκληρώσει το βασικό στάδιο ή έπαιζαν τένις για κάποιο διάστημα Αρχάριοι αθλητές που τώρα ξεκινούν ή έχουν μικρή προπονητική εμπειρία
Δευτέρα
20:00-21:00: Αγωνιστικό Γήπεδο 5
17:00-18:00: Γήπεδο 5
17:00-18:00: Γήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: Αρχάριοι ενήλικεςΓήπεδο 3
20:00-21:00: Αρχάριοι ενήλικεςΓήπεδο 3
20:00-21:00: Γήπεδο 4
18:00-19:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 4
20:00-21:30: Γήπεδο 2

Τρίτη
18:00-19:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 3
20:00-21:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 2
17:00-18:00: ΑρχαριαΓήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 2
18:00-19:00: Παιδιά γυμνασιουΓήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: Αρχαρια παιδιαΓήπεδο 5
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 3

Τετάρτη
18:00-19:00: Γήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 4
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 1
17:00-18:00: Γήπεδο 3
18:00-17:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 3
21:00-22:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
18:00-19:00: EνήλικεςΓήπεδο 2
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 3
20:00-21:30: Γήπεδο 2

Πέμπτη
17:00-18:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: Γήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 3
20:00-21:00: Γήπεδο 4
18:00-19:00: Γήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 2
18:00-19:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: EνήλικεςΓήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 3

Παρασκευή
20:00-21:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 5
17:00-18:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: Γήπεδο 2
17:00-18:00: Γήπεδο 3
18:00-20:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 4
18:00-20:00: Γήπεδο 3

Σάββατο
10:00-11:00: Γήπεδο 5
10:00-11:00: Γήπεδο 2
17:00-18:00: Γήπεδο 4
10:00-11:00: Γήπεδο 4
10:00-11:00: Γήπεδο 3

Κυριακή

Χορηγοί - Υποστηρικτές