Α.Σ. Αντισφαίριση και Ζωή - Tennislife Club
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Αγωνιστικά γκρούπ Αθλητές με αρκετά χρόνια προπονήσεων Αθλητές που έχουν ολοκληρώσει το βασικό στάδιο ή έπαιζαν τένις για κάποιο διάστημα Αρχάριοι αθλητές που τώρα ξεκινούν ή έχουν μικρή προπονητική εμπειρία
Δευτέρα
16:00-17:00: Παιδιά -orange levelΓήπεδο 3
17:00-18:00: Παιδιά- green levelΓήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: Γήπεδο 2
18:00-19:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 3
20:00-21:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 2
15:00-16:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 3
16:00-17:00: Ενήλικες level 4Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 2
17:00-18:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: Γήπεδο 4
18:00-19:00: Γήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: Γήπεδο 3
20:00-21:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 5
10:00-11:00: Γήπεδο 4
16:00-17:00: Γήπεδο 4
18:00-19:00: Γήπεδο 5

Τρίτη
10:00-11:00: Γήπεδο 1
17:00-18:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 2
18:00-19:00: Γήπεδο 4
18:00-19:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 5
08:30-11:30: Γήπεδο 2
17:00-18:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 4
16:00-17:00: Γήπεδο 2
17:00-18:00: Γήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 3
21:00-22:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: Γήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 2
10:00-11:00: Γήπεδο 3
10:00-11:00: Γήπεδο 4
16:00-17:00: Γήπεδο 5
16:00-17:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 2
18:00-19:00: Γήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 1
21:00-22:00: Γήπεδο 3

Τετάρτη
16:00-17:00: Παιδιά level 3Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 2
17:00-18:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 4
19:00-20:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 2
15:00-16:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 3
16:00-17:00: Γήπεδο 2
17:00-18:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: Γήπεδο 3
20:00-21:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 3
16:00-17:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: Γήπεδο 4
18:00-19:00: Γήπεδο 3

Πέμπτη
09:00-10:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: Παιδιά red levelΓήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 3
08:30-10:30: Γήπεδο 2
17:00-18:00: Γήπεδο 2
17:00-18:00: Γήπεδο 4
17:00-18:00: Γήπεδο 1
18:00-19:00: Γήπεδο 2
19:00-20:00: Γήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 2
10:00-11:00: Γήπεδο 3
16:00-17:00: Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 5
19:00-20:00: Γήπεδο 2
20:00-21:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 3
21:00-22:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 5
18:00-19:00: Παιδιά orange levelΓήπεδο 3
19:00-20:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 3
19:00-20:00: Γήπεδο 4
20:00-21:00: Γήπεδο 5
21:00-22:00: Κοσμάς ΚώσταςΓήπεδο 2
10:00-11:00: Γήπεδο 5
10:00-11:00: Γήπεδο 4
21:00-22:00: Γήπεδο 4

Παρασκευή
16:00-17:00: Παιδιά level redΓήπεδο 3
17:00-18:00: Παιδιά level 3Γήπεδο 3
18:00-19:00: Γήπεδο 5
20:00-21:00: Γήπεδο 5
17:00-18:00: Παιδιά level 4Γήπεδο 5
18:00-20:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 3
10:00-11:00: Γήπεδο 4
16:00-17:00: Γήπεδο 2
16:00-17:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 2
17:00-18:00: Γήπεδο 1
19:00-20:00: ΕνήλικεςΓήπεδο 5
10:00-11:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Παιδιά level4Γήπεδο 2
18:00-19:00: Παιδιά level 2Γήπεδο 2
20:00-21:00: Ενήλικες level 2Γήπεδο 3
16:00-17:00: Γήπεδο 5
19:00-21:00: Παιδιά level 2Γήπεδο 2

Σάββατο
11:00-12:00: Παιδιά level3Γήπεδο 3
12:00-13:30: ΕνήλικεςΓήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 3
17:00-18:00: Γήπεδο 3
10:00-11:00: Γήπεδο 5
11:00-13:30: Γήπεδο 5
16:00-17:00: Γήπεδο 3
10:00-11:00: Γήπεδο 5
10:00-11:00: Γήπεδο 4
10:00-11:00: Γήπεδο 3
11:00-12:00: Γήπεδο 4
13:30-14:30: Γήπεδο 3

Κυριακή

Χορηγοί - Υποστηρικτές